Renungan Harian
Logo Doa Harian

Search Our Site

Bacaan-2 hari ini :
1 Yoh.2: 3- 11. ;. Maz.96:1-3.5b-6.
Luk.2: 22-35.

TERANG YANG BENAR TELAH BERCAHAYA.

DALAM 1 YOH.2:3-11 Firman Tuhan menegaskan : " Barangsiapa berada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup"
Karena barangsiapa berkata ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudara nya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang.
Tetapi barangsiapa mengasihi saudara nya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam ia tidak ada penyesatan.

Injil hari ini menceriterakan tentang Yesus dipersembahkan ke dalam Bait Allah. Simeon, orang yang benar dan saleh hidupnya, didorong oleh Roh Kudus berjumpa dengan Bayi Yesus menatang-Nya sambil memuji Allah dan berkata : "Sekarang Tuhan, biarlah hamba- Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman- Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat- Mu, Israel."

Yesus memang diutus untuk mewartakan Keselamatan universal. Pewartaan yang diwarnai oleh Salib dan penderitaan. Seperti yang dinubuatkan Simeon " untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan".

Sebagai murid Yesus kita tak usah heran bila menemui aneka penderitaan dalam hidup sebagai orang Kristen yang sesuai nilai-nilai Injil. Kita tetap berpegang teguh pada Yesus Juru Selamat yang kita imani. Sebagai murid Yesus kita pun tidak akan melebihi Yesus Sang Guru.

JADILAH TERANG DALAM KRISTUS.

DOA :
Ya Tuhan Yesus, kami mau hidup dalam Terang- Mu, agar kami mampu menerangi banyak orang di sekitar hidup kami untuk merasakan damai sejahtera di dalam Engkau.
Terima kasih Yesus Tuhan kami !
Bersama Mu kami memperoleh kehidupan kekal dalam Kerajaan Mu....Amin...🙏❤😀😇.