Renungan Harian
Logo Doa Harian

Search Our Site

Bacaan-2 hari ini :
Ibr.4:12-16.
Maz.19:8.9.10.15.
Mrk.2:13-17.

SEMUA TELANJANG DAN TERBUKA DI DEPAN MATA ALLAH.

Firman Tuhan hari ini mau menyadarkan kita semua orang beriman, dengan mengatakan :
"Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ; ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum ; ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita"
( Ibr.4:12).
Dengan firman Tuhan ini :
" Tidak ada suatu mahluk pun yang tersembunyi di hadapan Allah, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepada-Nya kita harus memberikan pertanggungjawaban."(13).
" Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima Rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya"(16).
Firman Tuhan ini sangat menguatkan iman kita yang kadang ragu-ragu TIDAK MEMILIKI KEBERANIAN, untuk datang ke dalam KERAHIMAN TUHAN.
Apapun dosa dan kesalahan kita, asal kita berani datang menghadap kepada Nya, ALLAH YANG MAHA RAHIM, mau mengampuni kita.

Dalam Injil hari ini Mrk.2:13-17, mengisahkan Yesus makan bersama pemungut cukai. Orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut, mengapa Ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. ?
Penegasan Yesus :
" Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit ; Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."(17).

Dengan menutup tema seminggu ini tentang Pembaptisan dimana kita yang sudah dibaptis, Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita, selayaknya kita anak-anak Tuhan hendaknya bertingkah laku seperti Yesus ANAK ALLAH.
Berani mendewasakan iman kita lewat terus belajar mendalami Sang Sabda Kebenaran, yang menuntun kehidupan kita sehari-hari untuk menuju ke tempat perhentian yang sudah Tuhan sediakan.

BERANILAH MENGAKUI DOSA DAN KESALAHAN DI HADAPAN TUHAN.

DOA :
Ya Tuhan Yesus, setiap hari kami berani datang kepada Mu, bersujud dan menyembah Mu. KERAHIMAN Mu yang lemah lembut menaklukkan kekerasan hati kami. Dengan rendah hati kami berdoa mohon pertolongan Mu untuk sungguh lemah lembut suka mengampuni orang yang bersalah kepada kami, agar Kerajaan Mu di bumi ini menjadi nyata, damai sejahtera pada manusia yang berkehendak baik.
Terima kasih Tuhan atas kerahiman Mu untuk menjadikan kami murid-murid Mu.
Terpujilah Engkau, sekarang dan selama-lamanya... Amin...🙏❤😀😇.